jueves, 3 de abril de 2014

Ministeri d'Educació, cultura i Esport.

Les dates d'inscripció i matrícula en Formació  Professional les fixa cada Comunitat Autònoma i es poden veure en les pàgines web corresponents a cadascuna d'elles o en Todofp.

-Portal tot FP- dates d'inscripció i matrícules.

No hay comentarios: