lunes, 14 de abril de 2014

Declaració de renta

IMPORTANT!!!! 
Informació sobre la deducció per material escolar en la declaració de la renda 2013. Hi ha un requisits per poder optar : 

- Fills/filles escolartizats en Educació Primària, ESO o Educació Especial en centres públics o concertats. 
- Un dels dos progenitors desocupat i inscrit en com a demandant d’ocupació durant 2013. (L’ import d’esta deducció (100 euros) es prorrateja pel número de dies del període impositiu en el quan el contribuent es troba en situació de desocupació. Açò significa que la deducció de 100 euros no és íntegra si no s’ha estat durant tot 2013 en l’atur, molt important!!)
- Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable d’estalvi, caselles 411 i 419 de las pàgines 12 i 13 de la declaració, no supere les següents quantitats:
- 24.000 euros en declaració individual.
- 38.800 euros en declaració conjunta.

En cas de no complir-se els requisits no es poden deduir el material escolar.

No hay comentarios: