lunes, 2 de julio de 2012

Instrucciòns per sol·licitar l'ajuda de llibres curs 2012-2013.

S'ha publicat l'ordre que regula les ajudes de llibres de text, materialdidàctic i informàtic, per al curs 2012-2013. L'import màxim d'aquestes ajudesserà de 125 €, per a aquells que tinguen dret a l'ajuda completa, la resta deles ajudes seran del 70% i del 40% . L'ajuda directa es concedirà en els següents casos: -Unitat familiar amb un dels seus membres víctima de violència de gènere o deterrorisme -Orfe absolut o en situació d'acolliment -Premi extraordinari de rendiment acadèmic -Alumnat membre de família acollidora La resta es valorarà segons els criteris de baremació que figuren en l'ordre. El 100% de l'ajuda es lliurarà als beneficiaris d'ajuda directa, així com al'alumnat escolaritzat en una unitat d'educació especial en centres ordinaris,i a aquelles famílies la renda per càpita de les quals no supere els 5.591€. Quant a les ajudes parcials (70% i 40%), a més de la renda per càpita,s'atorgaran seguint una sèrie de criteris de preferència, especificats enl'ordre. El termini per a sol·licitar aquestes ajudes comença el 29 de juny i acaba el25 de juliol. Al setembre s'obri un termini extraordinari del 3 al 14, per aalumnes que es matriculen per primera vegada en un centre, o que haja superatels exàmens extraordinaris de setembre. En l'Annex II s'especifiquen les condicions per a les ajudes per a centresd'educació especial i centres CAES concertats, que rebran directament l'ajudaen el Centre perquè aquest gestione l'adquisició de material. En l'adjunt podeu consultar el text complet de l'ordre. Salutacions cordials,

No hay comentarios: