martes, 13 de octubre de 2009

SUSI LA TREBALLADORA SOCIAL DE L'AJUNTAMENT INFORMA:

Vull dir-vos que els propers dies 27 i 29 d'octubre, de 19,00 a 21,00 hores al'I.E.S. es realitzarà el Taller Especialitzat Familiar: "Principales conflictos durante la adolescencia", organitzat per la FEPAD (Fundació per a l'estudi, prevenció i assistencia a les drogodependències) organitzat per la Conselleria de Sanitat. Seria com una segona part del que es va fer l'any passat. Va estar molt be i espere que enguany continuen amb el mateix nivell.

No hay comentarios: